Article

LT

perssteun: wet en het Koninklijk Besluit

ID: 197907200965

19 juli 1979 : Wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheiden­heid in de opinie­dagbladpers (BSB 19790726) (zie Medialex II, blz. 541)

20 juli 1979 : KB van 20 juli 1979 houdende vaststelling van de criteria en de modali­teiten voor de uitvoering van de wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheiden­heid in de opiniedagbladpers (BSB 19790726).
Gewij­zigd door volgende overheidsbe­sluiten :
KB 29.2.1980 (BSB 19800311),
KB 31.12.1986 (BSB 19870113),
KB 3.12.1987 (BSB 19871208),
KB 4.8.1988 (BSB 198901­12),
KB 6.10.1988 (BSB 19890112),
KB 7.10.1988 (BSB 19890112),
Besluit VE 6.9.1989 (BSB 198911­28),
Besluit VE 7.11.1990 (BSB 19910306),
Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 15.12.1989 (BSB 19910208),
Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 18.12.1991 (BSB 19910208).
(zie Medialex II, blz. 542)

Land: BEL