Article

NN

DOMEINEN buiten controle Algemene Rekenkamer (soort Rekenhof) gehouden (Wet van 9 juli 1814) !!! WET NIET IN RECUEIL DES LOIS 1819 !!!

ID: 181407090965

"De Raad van State, die eind juni 1814 over deze concept-instructie (ontwerp van wet, LT) rapport uitbracht, had weinig essentieels toe te voegen, maar zette toch een vraagteken bij de afzonderlijke Rekenkamer voor de domeinen, omdat nu niet was na te gaan of de netto-opbrengst ervan wel in haar geheel aan de Staat was overgedragen. Deze opmerking was uiteraard niet verwerkt in de concept-wet, die begin juli aan de Staten-Generaal werd voorgelegd en na een snelle goedkeuring op 9 juli 1814 officieel werd uitgevaardigd."
19890083: 162 Heel opmerkelijk en al te gek wordt het wanneer men vaststelt dat deze wet ontbreekt in de Recueil des Lois, uitgegeven te Brussel in 1819. Hebben we hier te maken met misleiding en druk op de uitgever?

Land: NLD