Article

LT

mijnwet / wet op mijnconcessies: cijns op ondergrond berekend per km²

ID: 181004210965

De idee van een Raad van State werd uit de Belgische Grondwet van 1831 geweerd omdat de naam de gedachte opriep aan een "regeringsorgaan", met alle dubbelzinnigheid van dien. De verdwijning van de vroegere Raad van State maakte het echter onmogelijk de mijnwet van 21 april 1810 toe te passen, zodat een speciale instelling, de Mijnraad moest worden opgericht. De Mijnraad is afgeschaft bij de oprichting van de huidige Raad van State, die zijn bevoegdheid heeft overgenomen. http://www.raadvst-consetat.be/Nl/name_nl.htm

"Voortaan waren mijnconcessies onafhankelijk van de willekeur van de grondheren. Bij de wetten van 1791 en 21 april 1810 werden ze door de staat verdeeld tegen betaling van een vaste cijns berekend naar km² en een belasting evenredig met het inkomen van de maatschappij. De mijnen, bergwerken en groeven werden eveneens aan het technisch toezicht van de staat onderworpen met behulp van ingenieurs van het mijnwezen. Die principes zijn nog steeds rechtsgeldig." 19650022: 50

Noot LT: aangezien nu grond én ondergrond meetelden voor het berekenen van de cijns, en Vlaanderen geen mijnen had, kan men vermoeden dat deze wetgeving indirect een electoraal overwicht bezorgde aan de Waalse departementen.