Article

TESSENS Lucas

13 mei 1794 tot 2 augustus 1798: UITDRIJVINGEN (periode van -) van kloosters en abdijen onder Frans Bewind

ID: 179405130961

bron: analyse database GROND; de begin- en de einddata zijn dus gebaseerd op de eerste en de laatste gevonden uitdrijving, wat nog aanpasbaar is na een nog meer diepgaande analyse van bronnen; wij menen echter dat alle uitdrijvingen zich tussen deze twee data situeren; analyse verricht op 20060206

Land: BEL