Article

TESSENS Lucas, Communication Consultant HHA

Handelshogeschool Antwerpen: Operatie Conscience. Creatie van functionele units en herschikking van lokalen in functie van een betere communicatie. Interim-rapport I (DEF-versie) ingediend bij Raad van Beheer en Directie op 30 juni 1997.

ID: 199706301261