Article

Volkskrant

VNU ontslaat Karel Huysmans

ID: 199509120961Commentaar Lucas Tessens: de werkelijke reden van het ontslag is naar onze mening de frustraties bij VNU over het ontglippen van de meerderheid binnen VTM en dat ondanks de overname van TV-Ekspres en Humo. In de jaren 80 - en nog voor de oprichting van VTM - had Huysmans al een mislukte poging ondernomen om een groter deel van het aandelenkapitaal op te eisen op basis van CIM-oplage en CIM-lezerscijfers. Ik had toen de reflex om ook 'het aantal in Vlaanderen gedrukte weekbladen' als criterium naar voor te schuiven omdat dat directe werkgelegenheid in de grafische sector betekende. IUM/TUM scoorde op dat criterium zero, want alle drukorders werden in de Nederlandse VNU-drukkerijen geplaatst.