Article

VMM

Vergadering van de voorlopige Raad van Bestuur op woensdag 25 juli 1984: ontwerp van statuten VMM - studie-opdracht voor Tessens en Verhofstadt

ID: 198407251363Noteer de eerste aanwezigheid van Dirk Verhofstadt op een vergadering van de VMM. Daardoor kreeg de studievennootschap een politiek tintje.