Article

TESSENS Lucas

Electrabel in Belgisch verband

ID: 199007100962

Electrabel - op 10 juli 1990 ontstaan uit de versmelting van EBES (1905), UNERG (1901) en INTERCOM (1976) - voorziet in 94 % van de electriciteitsproductie in België. De vennoot¬schap dekt 87 % van het elektriciteitsverbruik, door rechtstreekse levering aan de industrie of door distributie via de gemeenten die behoren tot gemengde intercommuna¬les. De gemengde intercommu¬nales waarmee Electra¬bel is geassocieerd staan in voor 92 % van de aardgasdistribu¬tie en verzekeren op nationaal vlak de dienstverlening aan meer dan 51 % van de klanten aangeslo¬ten op teledis¬tribu¬tie. De associatie met de intercommunales brengt met zich mee dat het resultaat van Electrabel beïnvloed wordt door de resultaten van eerstgenoemde. In de consolidatie past Electrabel voor haar belang in de intercommunales bijgevolg de equivalentieberekening toe en betaalt belastingen op het dividend dat zij als privé-partner ontvangt vanuit de intercommunales (330 miljoen BEF in 1990; 465 miljoen BEF in 1991; 574 miljoen BEF in 1992; 596 miljoen BEF in 1993). Het geconsolideerd resultaat kwam in 1990 na belastingen neer op 23.836 MBEF, in 1991 was dit 22.506 MBEF, in 1992 24.982 MBEF en in 1993 25.837 MBEF.

Eind 1993 stelde Electrabel 16.193 personen (14.436 mannen en 1.757 vrouwen) tewerk waarvan 1.535 kaderleden en directie.

Bron: LT, De Vlaamse Media (1994)