Article

NN

Van euthanasie over palliatieve sedatie naar 'finale oplossing'

ID: 201711271343

Er circuleert een plan om het levenseinde van oudere, onproductieve mensen te vergemakkelijken.
Vanaf 2025 zouden 70-plussers gehuisvest worden in de onmiddellijke omgeving van de overgebleven kerncentrales.


Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.