Article
Article 19440024: Vrede en Oorlog - De Buitenlandse Politiek der Vereenigde Staten van Amerika in de jaren 1931-1941

HULL Cordell Intro

Vrede en Oorlog - De Buitenlandse Politiek der Vereenigde Staten van Amerika in de jaren 1931-1941

ID: 19440024

Softcover 239 pp. Noot LT: 'Transatlantic' was een coöperatieve onderneming die met medeweten van de Amerikaanse voorlichtingdienst uitgaven in oorlogstijd verzorgde 'totdat het moment zal zijn gekomen, waarop de normale publicatie van boeken in de respectievelijke staten van Europa kan worden hervat'. Daarmee wordt duidelijk dat elke oorlog ook een cultuurpolitiek facet heeft en dat voor de propagandamachine geld noch tijd wordt gespaard: de notie van de 'war effort'. Zulks geldt niet alleen voor boeken maar voor alle media (pers, film, televisie, radio, ...). Hull was minister van BuZ van de USA. Het boek werd in Engeland gedrukt.
Wat vooral opvalt in de US-politiek is het zeer late wapenembargo tegen Japan !
De commercie gaat voor op de veiligheid.

MERSARC

Land: USA