Article

LT

17 december 1942: repressiewet Delfosse

ID: 194212175123

Delfosse wilde in de rechtbanken ook verzetslieden laten zetelen, maar dit werd door de andere ministers verworpen (Demullier 1998: 225). Het gaat hier om een zgn. Bijzondere Wet betreffende de verruiming van de notie misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat en verhoging van de strafmaat.

Land: BEL