Article

nws

16 december 1944: Ardennenoffensief met als doel Antwerpen

ID: 194412160967

KVB 861;

Demullier (1998: 238) geeft 25/12/1944 als begindatum op;

Raskin 1998: 174 situeert het Von Rundstedtoffensief (of operatie Herbstnebel) van 16/12/1944 tot eind januari 1945.

X 1947: 47 situeert het begin op 21/12/1944 en preciseert dat Malmédy en Stavelot door de Duitsers bezet zijn.

LEOPOLD situeert begin op 16/12/1944.

SHAW 2000: 162 situeert begin op 16/12/1944

Land: BEL