Article

LT

1905: Eerste Marokkocrisis - Wilhelm bezoekt Tanger om Entente Cordiale GBR-FRA te testen

ID: 190503318821

31 March 1905

Germany tests the 'Entente Cordiale' by triggering a crisis in Morocco

Wilhelm II visited Tangier to demonstrate German opposition to France's assumption of suzerainty over Morocco, and to test the strength of the Anglo-French entente, which the Germans expected to crumble. It did not, and Britain displayed its commitment to France by initiating military staff talks between the two countries in 1906.

http://www.bbc.co.uk/history/british/timeline/worldwars_timeline_noflash.shtml (20061208)--------------------------------------------------

De Tanger-crisis (1905)

en de Conferentie van Algeciras (1906)

In 1880 werd te Madrid een conventie van kracht waarbij alle belangrijke landen in Europa afspraken vastlegden ter regeling van hun handelsactiviteiten in Marokko. Vanwege de aanzienlijke handelsbelangen in Marokko sloot Duitsland in 1890 een afzonderlijk handelsverdrag met dit land; Frankrijk volgde dit voorbeeld in 1892.

In 1900 sloten Frankrijk en Italië een geheim verdrag ter regeling van hun invloedssferen in het Middellandse Zee gebied. Frankrijk beoogde een groot Frans koloniaal rijk aan de kust van Noord Afrika en Marokko moest daarvan een onderdeel uitmaken.

Na de Entente Cordiale van 1904 maakte Frankrijk ernst met haar koloniale plannen. Frankrijk begon zijn optreden in Marokko met een verdrag met Spanje, dat daarbij zijn eigen aanspraken in Marokko gegarandeerd kreeg.

Duitsland die als belangrijke mogendheid bewust buiten de besprekingen was gelaten, zag haar handelsbelangen in gevaar komen en ageerde heftig tegen het optreden van Frankrijk. Keizer Wilhelm II bracht, tijdens een vakantietocht in de Middellandse Zee, zelfs een bezoek aan Tanger waar hij de Marokkaanse sultan steun toezegde (de Tanger-crisis van 1905).

Tijdens de hierop volgende Conferentie van Algeciras in 1906 kreeg Duitsland geen voet aan de grond: Engeland en Frankrijk vormden een gesloten front tegenover Duitsland. Ook Italië koos de westelijke zijde, gunstig gestemd door de beloften van Frankrijk inzake Tripolitanië. Alleen Oostenrijk-Hongarije steunde Duitsland.

http://www.wereldoorlog1418.nl/oorzaken/16-tekst.htm (20070306)

Land: MAR