Article

LT

Elsschot weigert politiek op te draven

ID: 194905165688

Brief van Elsschot aan de Antwerpse burgemeester Craeybeckx: "Geachte Heer Burgemeester, Naar aanleiding van het afgelasten van de voorgenomen huldiging, kan ik niet nalaten U te zeggen dat ik de voorgenomen decisie volkomen begrijp en goedkeur. Ik ben eenvoudig een schrijver en wens allerminst gebruikt te worden bij een of andere politieke manifestatie. Ik schrijf u enkel om er de nadruk op te leggen dat ik aan het blad 'Voorpost', waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde, nooit machtiging gegeven heb het gedicht in kwestie te drukken." (Van Dijck, 2001)

Land: BEL