Article

LT

Elsschot verzaakt zgn. zelf aan huldiging

ID: 194905185555

notulen van de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen vermelden (foutief dus, LT) dat Elsschot ZELF aan de huldiging van 29 mei 1949 verzaakt. (Van Dijck, 2001)

Land: BEL