Article

LT

17 juni 1940: Delfosse wil tegentekenen

ID: 194006178841

"Kronologisch de eerste in de rij van politieke personaliteiten die de koning, via zijn sekretaris Capelle, meenden te mogen aanraden een nieuwe regering te vormen, zou Delfosse geweest zijn. In rechte was hij nog minister in de ploeg van Pierlot. Een samenloop van omstandigheden had hem belet einde mei 1940 zijn collega's naar Frankrijk te volgen. Capelle beweert dat hij reeds op 17 juni schriftelijk zou doen weten hebben bereid te zijn de koninklijke besluiten aangaande het ontslag van zijn collega's in Frankrijk en de benoeming van nieuwe ministers te tekenen." (Dejonghe, 1982: 152) De Jonghe noemt nog andere namen van notabelen die een nieuwe regering zouden willen steunen (Van de Meulebroek, Nolf, Galopin, Delhaye, Tschoffen en Bekaert, Devèze, Servais, Dierckx, ...) en trekt hieruit de conclusie dat het in België achtergebleven establishment zich reeds in de maand juni 1940 had neergelegd bij de Duitse overwinning. (De Jonghe, 1982: 152-154)

Land: BEL