Article

LT

1962-1965: concilie Vaticanum II

ID: 196210119931

Bijeengeroepen door Johannes XXIII. In totaal werden 16 concilieteksten afgekondigd:
de constitutie over de liturgie,
het decreet over de sociale communicatiemiddelen,
de constitutie over de Kerk,
de decreten over het oecumenisme,
de Oosterse katholieke kerken,
het herdersambt van de bisschoppen,
de vernieuwing van het kloosterleven,
de priesteropleiding en de christelijke opvoeding,
de verklaring over de niet-christelijke godsdiensten,
de constitutie over de openbaring,
het decreet over het lekenapostolaat,
de verklaring over de godsdienstvrijheid,
de pastorale constitutie over de kerk in de moderne wereld,
de decreten over leven en ambt van de priesters,
de decreten over de missie-activiteiten van de Kerk. (Van Wambeke, 1974:117)

Land: VAT