Article

LT

13 april 1943: Katyn (Polen) : 10.000 Poolse officieren in massagraf gevonden

ID: 194304131475

datum = vinddatum massagraf; de Poolse officieren werden in 1939 door de sovjettroepen gevangen genomen; wederzijdse beschuldigingen van Duitsland en USSR. (Demullier 1998: 232); Hiltermann 1962: 99 vermeldt "meer dan 4.000" lijken.
Katyn speelde een grote rol in de Koude Oorlog en blijft een trauma in Polen.

Land: POL