Article

LT

Politiek overzicht 1996

ID: 199600005555

Res Publica 1997/4 - (468-521) Mark DEWEERDT - Overzicht van het Belgische politieke gebeuren in 1996

Drie grote thema's beheersten het politieke leven: het Toekomstplan voor de Werkgelegenheid, de 'EMU'-begroting voor 1997, gekoppeld aan een 'modernisering' van de sociale zekerheid, en de politieke gevolgen van enkele kindermoorden (de zogenaamde zaak-Dutroux).

Tijdens de eerste maanden van het jaar trachtte eerste minister Dehaene met werkgevers en vakbonden een 'Toekomstcontract voor de Werkgelegenheid' te sluiten, maar een ontwerpakkoord stuitte op verzet van de basis van de socialistische vakbond ABVV. De regering nam de afspraken over in haar 'Toekomstplan voor de Werkgelegenheid'. Voor de uitvoering daarvan maakte zij gebruik van bijzondere machten. Ook voor de uitvoering van de 'Maastricht-begroting' en de 'modernisering' van de sociale zekerheid vroeg den kreeg de regering van hara parlemenatire meerderheid bijzondere machten.

In het najaar ging de grootste aandacht van de regering naar hervormingen bij politie en gerecht. Zij reageerde daarmee op de fouten en tekortkomingen in de werking van het politionele en justitiële apparaat die door de zaak-Dutroux aan het licht waren gekomen. In december bracht de zaak-Di Rupo het kabinet zelf in moeilijkheden.

Land: BEL