Article

LT

Politiek overzicht 1997

ID: 199700004545

Res Publica 1998/3-4 - Mark DEWEERDT - Overzicht van het Belgische politieke gebeuren in 1997

De zogenaamde Dutroux-affaire - de opheldering van de ontvoering van en de moord op enkele meisjes en de tekortkomingen van gerecht en politie die daarbij aan het licht waren gekomen - drukte ook in 1997 haar stempel op het politieke leven. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde unaniem de aanbevelingen van de bijzondere commissie goed die de 'disfuncties' had onderzocht, maar de eensgezindheid brokkelde snel af toen de aanbeveling over de hervorming van de politiediensten aan uitvoering toe was. Nieuwe ontwikkelingen in de Dassault-smeergeldaffaire ontredderden de Parti Socialiste en zetten de rooms-rode regeringsmeerderheid onder spanning. Het kabinet-Dehaene kon zonder grote inspanningen de begroting op EMU-koers houden. De hoge werkloosheid bleef de politieke wereld en de sociale partners zorgen baren, maar voor een forse lastenverlaging was er geen ruimte op de begroting. Tegen het einde van het jaar pakten communautaire wolken samen boven de faciliteitengemeenten.

Land: BEL