Article

LT

Leo Vindevogel geëxecuteerd (1888-1945). R.I.P.

ID: 194509255555

Leo Vindevogel werd op 14 december 1888 geboren te Petegem, een dorp in het arrondissement Oudenaarde, In 1907 kwam hij naar de taalgrensstad Ronse, waar hij onderwijzer werd aan de vrije katholieke school. Hij was er een der stichters van de Christen Volksbond en trad toe tot de Katholieke Partij. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger.ln 1921 werd hij gemeente­ raadslid en schepen van Onderwijs te Ronse en in 1925 katholiek volksvertegenwoor­diger voor het arrondissement Oudenaarde. In 1926 stichtte hij de 'Katholieke Vlaam­sche Volkspartij', die bij de verkiezingen van 1929 een lijst indiende, gekoppeld aan die van de Vlaams-nationalisten in Oost-Vlaanderen. Vindevogel werd opnieuw verkozen. In 1932, 1936 en 1939 werd hij, opnieuw als kandidaat op de lijst van de Katholieke Partij, eveneens naar de Kamer gezonden. Daar bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de socialistische burgemeester en minister Eugène Soudan het land verlaten had, werd Vindevogel op 2 januari 1941 tot burgemeester benoemd. Bij de bevrijding gearresteerd, werd hij op 9 maart 1945 veroordeeld tot levenslange op­sluiting. Hij ging echter in beroep en kreeg op 30 april 1945 de doodstraf. Op 25 september 1945 werd hij te Gent terechtgesteld. (bron: http://users.pandora.be/VNJ-Mere/leo_vindevogel.htm)

Land: BEL