Article

LT

BEL wijzigt Voorlopige Grondwet Congo > afscheiding Katanga mogelijk

ID: 196006151793

Het Belgisch parlement wijzigt op 15/6/1960 via een amendement de 'Loi Fondamentale' (voorlopige Congolese grondwet) waardoor Katanga zich als provincie onafhankelijk kan opstellen tegenover het centrale gezag in Leopoldstad. (zie o.m. De Witte, 1996: 78 en 485)

Land: COD