Article

LT

23 december 1960: Katanga: verordeningswet inzake beneficiënt belastingen

ID: 196012238823

Elisabethstad: verordeningswet inzake de verplichtingen ten aanzien van de Staat, waaraan sinds 11 juli 1960 de belastingen, taksen en heffingen moeten worden betaald.

Bron: Verslag Lumumbacommissie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 20011116, blz. 892

Land: COD