Article

LT

Hammarskjöld wil Lumumba terug in Leo

ID: 196101201788

noot LT: terwijl L. dan al vermoord is

Bron: Verslag Lumumbacommissie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 20011116, blz. 895

Land: COD