Article

Volksgazet

30 november 1959: Volksgazet bespot Boudewijn en Liliane

ID: 195911301498

Artikel: "Zijn Mama laat het weten: Koning Boudewijn gaat nog niet vrijen! De zogeheten prinses Liliane (van wie elkeen zich afvraagt wanneer zij België eindelijk met rust wil laten en wanneer zij de belofte om het paleis van Laken te verlaten eindelijk zal inlossen) heeft ter gelegenheid van haar 43ste verjaardag in Oostenrijk verklaard: "Koning Boudewijn zal zich nog niet verloven -" En heel de katholieke pers wijdt lange artikels aan het oordeel van madame ... Verstandige mensen zullen - spijtig genoeg - de conclusie trekken: de 29-jarige koning "mag nog niet vrijen van thuis". Waarom kan de gewezen juffrouw Baels niet zwijgen, in stee van zich te doen opmerken en haar stiefzoon belachelijk te maken." (facsimile in Raskin, 1998: 224)

Land: BEL