Article

LT

28 oktober 1906: UMHK bij decreet van de EIC opgericht - kap. 10 MBEF - concessie van 34.000 km²

ID: 190610288827

LEKIME 19920023: 7 en 279 geeft een facsimile van de oprichtingsakte (scanned by MERS)

KVB, JOYE 1961: 217

UMHK bezit concessies over een oppervlakte van 34.000 km²; nochtans houden deze concessies niet in dat UM juridisch de volle eigenaar was van de mijnen (JOYE 1961: 218)

19500002: 126 e.v. geeft veel details; Cornet vermeldt dat de duurtijd van de concessies 99 jaar betreft.

Commentaar LT: het juridische regime van de mijnconcessies betekent dus dat de Belgische staat zoiets als een toezichtrecht had op de mijnen; dat verklaart m.i. de noodzakelijke interventie van de Belgische regering bij de uraniumleveringen aan de USA tijdens WO II.

20060118:75 geeft de verdeling van de 100.000 aandelen van elks 100 frank:
50.000 voor de Belgische groep:
20.000 voor de Société Générale,
10.000 voor de CCCI,
6.000 voor de Compagnie du Katanga,
5.000 voor de Banque d'Outremer,
9.000 voor de commissarissen en de directeurs van de Société Générale.
Er zijn ook nog 100.000 dividend-aandelen: 60.000 voor het CSK en 40.000 voor TCL.
Opvallend is dat Brion de verdeling binnen de Britse groep rond Williams niet geeft.

Land: COD