Article

LT

1962: eerste kerncentrale Mol in gebruik

ID: 196210257871

"Minister Antoine Spinoy van economische zaken heeft in Mol de eerste Belgische kerncentrale officieel in gebruik genomen. Professor de Hemptinne, voorzitter van het SCK, heeft de aanwezige prominenten begroet. Hij beklemtoonde het belang van de vreedzame aanwending van de nieuwe energiebron. Vervolgens heeft de minister de aandacht gevestigd op de inspanningen van de staat ten gunste van het atoomcentrum. Na zijn toespraak begaf de minister zich naar de controlekamer, waar hij de hoofdschakelaar heeft overgehaald en de produktie-eenheid op het stadsnet van Mol heeft aangesloten." (Bron: KVB 920)

zie ook X 1988c: 79

Land: BEL