Article

LT

1904: Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel op Maatheide te Lommel

ID: 190400004517

Zwaar industrieel verleden. De Maatheide maakte in het begin deel uit van een uitgestrekt gebied van heide en bossen. Onder deze schrale grond sluimerde een geologische schat, het kwartszand van Mol. In 1887 werd in de Lommelse heide voor het eerst zand ontgonnen. Begin 20ste eeuw moest een groot deel van de heide plaats ruimen voor de opkomende zware industrie in deze regio. Op het terrein de Maatheide werd in 1904 een zink- en zwavelzuurbedrijf opgericht - de Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel. Op het toppunt van haar activiteiten omvatte de fabriek 17 zinkovens en een zwavelzuurafdeling. Men had echter maar weinig oog voor de milieu-impact van deze industrie. Hierdoor stierf bijna alle vegetatie en ontstonden er grote stuifvlakten. De fabriek op de Maatheide werd in 1974 ontmanteld. Hierbij werden de assen en het afbraakmateriaal over een groot gedeelte van het terrein verspreid. Dit leidde tot een sterke verontreiniging van de bovenste laag van de bodem en het grondwater met zware metalen -vooral zink en cadmium-, maar ook koper en lood en in mindere mate arseen en kwik. Sinds 1974 lag het terrein braak en werd het beschouwd als een van de black points in Vlaanderen.
Begin jaren 90 werd het terrein gekocht door SCR SIBELCO met als doel de sanering van het terrein en de ontginning van de kostbare kwartszanden.

Land: BEL