Article

LT

bibliografie over topambtenaren in COD

ID: 199700008472

“Central Africa. Zaire. The People, the new Encyclopaedia Britanica, Chicago-London, Toronto, 1978-1981, volume 1, p. 646.

“Congo. Population, Standard endyclopaedia of Southern Africa, Cape Town, 1971, volume 3, p. 386.

“Zaïre, Bevolking, samenstelling en spreiding, Grote winkler Prins Encyclopedie in 26 delen, Turnhout, 1993, volume 25, p. 215.

“Comment s’est développé le processus politique à propos du Congo (13/1-8/12/’59), Courrier hebdomadaire du Crisp, 11 december 1959, p. 14.

“Des troubles de Stanleyvolle au débat parlementaire, Courrier hebdomadaire du Crisp, 6 november 1959, p. 16-17.

“Deux mois avant les éléctions au Congo, Courrier hebdomadaire du Crisp, 30 oktober 1959, p. 15.

“Elements pour une sociologie d’une émeute Léopoldville-janvier 1959, Courrier hebdomadaire du Crisp, 16 januari 1959, pp. 11-20 en 17 april 1959, pp. 4-20.

“L’affaire Kalongi et les problèmes de Kassaï, Courrier hebdomadaire du Crisp, 11 september 1959, pp. 10-12 en 18 september 1959, 17-19.

“Le plan De Schrijver pour le Congo, Courrier hebdomadaire du Crisp, 16 oktober 1959, p. 17.

“Les propositions belges pour le statut politique et le développenment économique du Congo, Courrier hebdomadaire du Crisp, 23 oktober 1959, pp. 3-8.

“Par dela la démission du ministre du Congo, Courrier hebdomadaire du Crisp, 11 september 1959, p. 3.

“Pour comprendre le telex Schöller, Courrier hebdomadaire du Crisp, 2 oktober 1959, pp. 11-18.

“Problèmes du Bas-Congo, Courrier hebdomadaire du Crisp, 22 april 1960, p. 13-15.

“Vers un gouvernement congolais?, Courrier hebdomadaire du Crisp, 5 juni 1959, pp. 17-20.

“Vital Vanheule, t’civielke, 21, 1, pp. 10-15.

ALBERT Maurice, Belgique gouvernante du Congo, Brussel, 1961.

ANSTEY R., “Belgian Rule in the Congo and the aspirations of het “évolué class in DUIGNAN P en GANN L. H., Colonialism in Afrika 1870-1960, Vol II, Cambridge, 1973, pp. 194-226.

ANSTEY R., King Leoplolds legacy. The Congo under Belgian Rule, 1908-1960, Londen, 1966.

Belgische overzeese biografie, VII deel 7, Brussel, 1989.

BLONDEEL W., FOUTRY V. en VAN MENSEL F., “Professor Van Bilsen:Kongo is een schoolvoorbeeld van kolonialisme. Een intervieuw, AVRUG-Bulletin, VII, 1980, 3-4, pp. 23-34.

BOURGEOIS R., Témoignages, tome 1, Fonctionnire territorial (1931-1960), volume 1, Tervuren, 1982.

BOURGEOIS R., Témoignages, tome 1, Fonctionnire territorial (1931-1960), volume 2, Tervuren, 1987.

BOURGEOIS R., Témoignages, tome 1, Fonctionnire territorial (1931-1960), volume 3, Tervuren, 1987.

BRAUSCH G., Belgian administration in the Congo, London, 1961.

BREMAN J., “Civilisatie en racisme. Een staat van terreur. Kongo rond de eeuwwisseling, De Gids. Kolonialisme, racisme en cultuurpoltiek, 1991, 5/6, pp. 448-493.

BRONDEEL Paul, Ik, blanke kaffer, Leuven, 1971.

CAILIAU Ph., Grote ontmoetingen. Jef Geeraerts.

COPPENS P., “La grande misère de nos adminsistrateurs territoriaux, revue coloniale belge, 1947, 29, pp. 295-297.

CORNEVIN R., Histoire du Congo Leopoldville-Kinshasa, Berger-Levrault, 1970.

CORNEVIN R., Histoire de Zaïre des origines à nos jours, Brussel, 1989.

D’HOORE W., De koloniale administratie en de dekolonisatie van Kongo, 1945-1960, KUL, 1986.

De Belgische administratie in Afrika. Plechtige onthulling van de gedenkplaten in hulde aan de leden van het bestuur van Afrika. 18 oktober 1994, Antwerpen, 1985.

DE VRIES P., Verhaal en betoog. Geschiedenis tussen post-moderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse, Leiden, 1995.

DE WITTE L., Crisis in de Kongo. De rol van de Verenigde Naties, de regering Eyskens en het koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mubutu, Leuven, 1996.

DEFOORT E., Het klauwen van de historicus, Antwerpen, 1996.

DEKOSTER L., “Grandeurs et servitudes du service territorial, Belgique d’outre-mer, 1958, 285, pp 778-779.

DEKOSTER L., “La fin de la territorial, Belgique d’outre-mer, 1959, 288, pp 160-161.

DEKOSTER, “La formation de l’admisnistrateur territorial, revue générale belge, april 1949, pp. 927-933.

DEKOSTER, “Le rôle de l’administrateur territorial, revue générale belge, maart 1949, pp. 727-931.

DEPOORTER Roger, Kommandant Charles Lemaire. Pionier en pedagoog 1863/1926, 1985, Antwerpen.

DEPOORTER Roger, Stanleyville, Ou le Lululaba devenait Congo, Brussel, 1992.

DERKINDEREN Gaston, Atlas van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi, Brussel, Amsterdam, 1955.

DOOM R., Derde wereldhandboek, Brussel, 1990.

DOOM R., “Het dertigjarenplan voor Kongo’s onafhankelijkheid. Enkele kritische nabeschouwingen, De Maand, maart 1971.

DUMONT G. H., “Positions et affrontements 1945-1960, Liber Amoricum A. De Schrijver, Gent, 1968, 359-382.

DURIEUX A., “Institutions politiques (1908-1960), Livre Blanc, I, pp. 255-282.

DURNEZ G., “Jef Geeraerts:ik schrijf omdat ik anders kapot ga, Vlaamse schrijvers:Vijfentwintig portretten, Antwerpen-Amsterdam, 1982, pp. 63-68.

ETABALA Z., Het Zaïre van Mobutu, Leuven, 1996

EYNICKEL H., Onze Congo, Antwerpen-Weesp, 1983

FIERLAFYN L., Le discours nationaliste au Congo belge durant la période 1955-1960, 1990.

FOUTRY V. en NECKERS J., Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant:Kongo 1885-1960, Brussel, 1986.

FRIJHOFF W., Cultuur, mentaliteit:illusies van elites?, Nijmegen, 1984.

GALLE H. en THANASSEKOS Y., Le Congo. De la Découverte à l’indépendance, Brussel, 1983.

GANSHOF VAN DER MEERSCH W., Fin de la souverainité Belge au Congo. Documents et reflections., Den Haag, 1963.

GEERAERTS Jef, Schroot, 1963.

GEERAERTS Jef, Verhalen.

GEERAERTS Jef, Gangreen 1. Black Venus., Antwerpen, 1972.

GEERAERTS Jef, Gangreen 2. De Goede moordenaar, Brussel-Den Haag, 1972.

GEERAERTS Jef, Ik ben maar een neger, 1962.

GEERTS L., “Wat zal vader wel denken van Jef Geeraerts, de nieuwe, 21 november 1975, p. 18-19.

GEERTS W., Binza 10. De eerste 10 onafhankelijkheidsjaren van de democratische republiek Kongo, Gent-Leuven, 1970.

GERARD-LIBOIS J. en HEINEN J., Belgique, Congo, 1960. Le 30 juin pourquoi? Lumumba comment? Le potrefeuille pour qui?, Brussel, 1989.

GEVAERTS F., Vademecum voor de agenten van de gewestdienst van Belgisch Congo, Brussel, 1955.

GILLE A., “Adieu territoriale!, revue Belgo-congolaise illustrée, 1965, 2, pp. 6-10.

GILLE A., “Vocations Africaines : Le Congo appelle les jeunes., Belgique d’outre-mer, 1958, 284, pp. 713-714.

GREVISSE F., “la territorial en Question, Academie royale des sciences d’outre-mer, bulletin des scéances, 1984, pp. 421-427.

JACQUES G., In het hart van Afrika. De Saga van de Lualaba, Tielt, 1996.

KESTERGAT J., André Rijckmans, Parijs, 1961.

KESTERGAT, Quant le Zaïre s’appelait Congo. L’aventure coloniale Belge, Brussel, 1985.

LAUDE N., “Le service territorial, Belgique d’outre-mer, 1959, 286, p. 26.

MARTENS Ludo, 10 jaar revolutie in Kongo. De strijd van Patrice Lumumba en Pierre Mulele, Berchem, 1988.

Middelheim. Mémorial de l’institut Universitaire des teritoires d’outre-mer. Gedenkboek van het universitair instutuut van de overzeese gebieden, Antwerpen, 1987.

MONHEIM F., “Leopoldville en juin 1959, revue générale belge, juli 1959, pp. 29-46.

MOULAERT G., “L’avenir du Congo et le service territorial, Belgique d’outre-mer, 268, 1957.

MURDOCK G. P., TUDEN A. en HAMMOND P. B., “African People. Congo Basin, Colliers Encyclopedia, inc., 1967, volume 1, pp. 264-266.

PETILLON L. A. M, Témoignage et réflexions, Brussel, 1967.

Profiel Jef Geeraerts., Antwerpen-Amsterdam, 1991.

QUANTIN P., “Zaïre. Démographie et activités humaines, Encyclopaedia universalis, Paris, 1996, volume 23, pp. 962.

Redevoering gehouden op 12-10-1996 door R. DEPOORTER voor het koninklijk vriendenfonds van het UNIVOG-75 jaar.

REISDORFF I., L’homme qui demanda du feu, Bruxelles, 1995.

RUYS Manu, Vijfentwintig jaar Kongo-Zaire, Brussel, 1985.

SCHALBROECK I., Belgisch Kongo. De dekolonisatie van een kolonie, Tielt, 1986.

SCHIPPER J, koloniale opinies over Kongo, Leiden, 1970.

SLADE R., The Belgian Congo. Londen, 1960.

SOETE G., De Grijshemden, 1988.

STENGERS J. en VANDERLINDEN J., Pierre Rijckmans 1891-1959, coloniser dans l’honneur, 1994.

STENGERS J., “Note sur 3 aspects de l’ exercice des pouvoirs au Congo belge (1908-1960), Mededelingen der zittingen K. A. O. W, 1961, 7, pp. 559-580.

STENGERS J., Congo, Mythes et realites, 100 ans d’histoire, 1989, Gembloux.

STENMANS A, REYNTJENS F., La pensée politique du gouverneur-général Pétillon, Brussel, 1993.

STENMANS A., La reprise de Congo par la Belgique:essai d’histoire parlementaire et diplomatique, Brussel, 1949.

STENMANS A., Les premiers mois de la république du Congo, Brussel, 1961.

VAN BILSEN J., “Een dertigjarenplan voor de politieke ontvoogding van Belgisch Afrika, De gids op maatschappelijk gebied, XLVI, 12, december 1955, pp. 999-1028.

VAN BILSEN J., Kongo 1945-1965, het einde van een kolonie, Leuven, 1993.

VAN DE VELDE J.-J., “L’Ecole d’administration du Congo Belge et du Ruanda Urundi, Begique d’outre mer, 1959, 287, pp 83-84.

VAN DEN DOEL H. W., “De Verenigde Staten en Europa na 1945 in WILTERDINK N. en ZWAAN T., Het Europees labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa, Amsterdam, 1991, pp. 348-363.

VAN EEGHEM Julien, getuigenissen van een koloniaal, oostkamp, 1993.

VAN HOECK A., De miskraam van moedertje dipenda, verhlalenbundel, 1968.

VAN HOECK A., “Ontstaan van de post-koloniale roman in 1959-1970, Vlaanderen-De Afrika Roman in Vlaanderen, 1989, nr 2, p. 5-6.

VAN HOVE J., Histoire du ministère des colonies., Brussel, 1968.

VAN ITTERBEEK E., “Jef Geeraerts rekent af, Ons erdeel, 1976, 1, 104-107.

VAN ITTERBEEK E. “Jef Geeraerts:Een Belgische controverse, Kultuurleven, 1970, nr 1, pp. 28-37.

VAN LEEUW Cl., L’administration territorial au Congo-Belge et au Ruanda-Urundi. Fondéments institutionelles et expérence vécue (1912-1960), RUCA, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981.

VAN S. BRUAE

Land: COD