Article

LT

16 augustus 1947: La Lanterne publiceert uranium-exportcijfers 1940-1946

ID: 194708164789

Deze waren simpelweg te vinden in de verslagen van de minister van Koloniën aan de Kamer/Senaat maar benoemd als "crude mineral substances".

BUCH & VANDERLINDEN 1995: 61

Volgens Jos Jansen waren de "crude mineral substances" eerst benoemd als "CMS" maar het was geen geheim dat het uraniumerts onder die algemene term viel.

Land: COD