Article

LT

april 1960: Shinkolobwe uraniummijn gesloten

ID: 196004005543

Bron: research Hans Cotyn: Bickel stelt dat de mijn in 1959 gesloten werd, Rik Coolsaet zegt dat mijn in 1960 dicht ging.

JOYE 1961: 220 stelt zeer accuraat dat de mijn in april 1960 gesloten werd omdat de rendabele reserves uranium uitgeput waren ("les réserves rentables de minerais étant épuisées")

NDAYWEL 1997: 386 voegt eraan toe dat er op dat ogenblik ook veel concurrentie was van andere uraniumproducenten; ook hij gaat niet in op een eventuele strategische sluiting in het zicht van de Congolese onafhankelijkheid. Merkwaardig dat die hypothese zelfs niet gelanceerd wordt.

Land: COD