Article

LT

15 april 1891: COMPAGNIE DU KATANGA opgericht door CCCI - doel: exploratie, kolonisatie en verdediging Katanga

ID: 189104154571

Deze maatschappij krijgt 1/3 van Katanga als eigendom in handen, de Congostaat van Leopold II krijgt de andere 2/3de.

Een deel van het kapitaal wordt onderschreven door de Brit Cecil Rhodes, die zijn oog had laten vallen op de bodemrijkdommen van Katanga.

JOYE 19610009: 25 en 26

uitvoeriger uitleg in CORNET 1950: 24-26

aandeelhoudersschap in 19880203: 246

189912328851:117 vermeldt een kapitaal van 3.000.000 frank

Land: COD