Article

LT

25 maart 1944: ministerraad over perscensuur in Congo - De Vleeschauwer is pro censuur

ID: 194403256621

De Vleeschauwer is pro censuur, Ryckmans is contra.

notulen ministerraad 25/3/1944

Noot LT: uit de notulen blijkt overduidelijk dat de relatie tussen de kolonie en de regering te Londen zeer speciaal is: de gouverneur-generaal neemt een zeer onafhankelijke houding aan; zo dankt de regering de gouverneur-generaal voor de verstandhouding, daar waar men toch een houding van ondergeschiktheid vanwege de GG zou verwachten.

Land: COD