Article

Ministerraad België

15 juni 1944: dagbladpapier: regering overweegt aankoop 2.000 ton in Zweden

ID: 194406150896

Doch deze aankoop bleek niet nodig, aldus Delfosse, omdat de SHAEF beloofd had te zorgen voor genoeg dagbladpapier voor 1 miljoen ex. per dag.

notulen ministerraad 19440615

Land: BEL