Article

LT

20 oktober 1942: geval van majoor de Fraiteur

ID: 194210205122

Deze Belgische majoor zat blijkbaar gevangen in het Miranda-concentratiekamp in Spanje. De Belgische regering achtte zijn aanwezigheid in Londen ongepast en gaf de minister van justitie Delfosse opdracht de veiligheidsdienst (Sûreté) van deze stellingname in te lichten. Andere gevangenen werden vrijgekocht door de levering van suiker en katoen aan de Spanjaarden. (notulen ministerraad 1942)

Land: BEL