Article

LT

4 februari 1944: de Hemptinne publiek gevaar in Congo, zegt Pierlot in ministerraad

ID: 194402044555

"Celui-ci devient un danger public", stelt Pierlot voor de ministerraad.

Het Vaticaan zal moeten tussenkomen.

Bron: notulen ministerraad 19440204

Voor een omstandige uiteenzetting over de "affaire de Helmptinne" verwijzen we naar SCHIPPER 19700022: 93 e.v.

Schipper zelf verwijst naar DENUIT 1945: 127-1946

Land: COD