Article

LT

REPRESSIE: HET VERZET OPNEMEN IN KRIJGSRADEN? - STEMMING IN MINISTERRAAD!

ID: 194406209989

In de ministerraad komt het tot een stemming over het al dan niet toelaten van het verzet in de krijgsraden:

"JA": Gutt (Techn), Balthazar (Soc), Spaak (Soc), De Schrijver (Kat), Tschoffen (CD), Richard (Soc), Bondas (Soc), Delfosse (CD).

"Neen": Pierlot (Kat), De Vleeschauwer (kat), Hoste (Lib).

Bron: notulen ministerraad 19440620

Land: BEL