Article

LT

Pierlot vraagt nogmaals geheimhouding ministerieel overleg

ID: 194003181577

Bron: notulen ministerraad 19400318

Noot LT: wordt Sap hier geviseerd?

Land: BEL