Article

LT

12 juli 1926: spoorlijn Matadi-Léopoldville: gedwongen arbeid voorgesteld

ID: 192607121788

Deze gedwongen arbeid werd, wegens een gebrek aan arbeidskrachten, voorgesteld door de Koloniale Raad en het decreet daarover was bijna in het Belgisch Staatsblad verschenen. Eerste minister Jaspar roept de Minister van Koloniën, Franck en de pasbenoemde administrateur generaal, Arnold, ter verantwoording voor de ministerraad.

Arnold verdedigt hevig de gedwongen arbeid vanwege het belang van de spoorlijn voor de inlandse bevolking.

Bron: notulen ministerraad 19260712

In diezelfde zitting verwijst Jaspar naar de uitspraken van prins Leopold (zie april 1926): M. Jaspar, Premier Ministre, quant à lui, tient à attirer l'attention du Conseil sur la gravité de la mesure proposée. Le Prince Léopold vient de prononcer un discours qui a eu un énorme retentissement dans le pays et dans la Colonie. Il a promis de protéger les indigènes. Quel effet causerait actuellement un arrêté royal, pris trois mois après, et instituent le recrutement forcé?

Land: COD