Article

LT

Hendrik Baels door regering aangeduid als kandidaat gouverneur Oost-Vlaanderen

ID: 193305188896

De minister van Binnenlandse Zaken had de ontslagbrief van de gouverneur baron Janssens de Bisthoven ontvangen. De ministerraad geeft de Minister van BiZ de toelating om aan de koning de kandidatuur van Baels voor te leggen.

MR 19330518

Land: BEL