Article

LT

18 april 1973: Ibramco-affaire uitgebracht door Standaard

ID: 197304186642

De oprichting van een olieraffinaderij in de streek rond Luik werd al jaren gekoesterd. Veel interesse vanuit de privé-sector was er evenwel niet voor. In de loop van 1972 bleef nog één kandidaat over: de National Iranian Oil Company. Op 6 december 1972, de regering-Eyskens was toen al ontslagnemend, werd besloten tot de oprichting van een Belgisch-Iraanse studievennootschap, die de vestiging van een raffinaderij moest onderzoeken. Op 18 april 1973 barstte de Ibramco-affaire los in De Standaard[383]. Leo Schrooten was de redacteur die de zaak op het spoor kwam. Hij keerde zich tegen de valse verklaringen van de regering en economieminister Willy Claes, die publiek hadden verklaard dat de maatschappij Ibramco (Iranian-Belgian Refining and Marketing Company) werd opgericht om dienst te doen als instituut voor de studie van een eventuele inplanting van een olieraffinaderij nabij Luik. Uit lectuur van de statuten, die verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, concludeerde Leo Schrooten echter dat het veeleer ging om de oprichting van een raffinaderij zelf i.p.v. een instituut voor studie ervan. Bovendien maakte het gemengd karakter van de vennootschap het onduidelijk of de Belgische aandeelhouders en beheerders optraden namens de Belgische staat of niet.http://home.planetinternet.be/~sintlod8/standaard/standaard_hfst_VIII/standaard_hfst_8_case_study.htm#_ftn383 (20030929)

Land: BEL