Article

LT

19 januari 1974: Ibramco-affaire achter de rug: Iran zegt contract op

ID: 197401197841

In de krant van 19-20 januari 1974 viel het doek over Ibramco: Iran had het project zelf opgezegd, werd gemeld. Een dag later viel dan de regering-Leburton. De socialistische ministers dienden collectief hun ontslag in. Het BSP-partijbureau schaarde zich op 23 januari achter die beslissing, en besloot niet mee te doen aan om het even welke regeringsvorming of -deelname vooraleer er nieuwe parlementsverkiezingen hadden plaatsgevonden[394]. Een zaak door De Standaard aan het licht gebracht, had tot de val van de regering geleid...

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/standaard/standaard_hfst_VIII/standaard_hfst_8_case_study.htm#_ftn385 (20030929)

Land: BEL