Article

LT

1918: epidemie griep in Nieuw-Guinea

ID: 191800008273

Pater Vertenten werd overgeplaatst naar Merauke,de enige post die bleef bestaan op de Zuidkust.

Tot overmaat van ramp brak in 1918 een griepepidemie uit die maar liefst 1/5 van de bevolking uitroeide.Het optimisme van pater Vertenten werd sterk op de proef gesteld want op 5 jaar tijd was 40% van de kustbevolking gestorven.

Om de publieke opinie te alarmeren publiceerde hij een reeks artikels over de ellendige toestand aan de Zuidkust.Deze verwekten zoveel beroering in Nederland en Indonesië dat pater Vertenten in 1920 naar Batavia werd ontboden om met het bestuur de toestand te bespreken.De regering keurde zijn voorstellen van de missie goed en zegde haar volledige steun toe. Onder leiding van de missie werd het reddingswerk aangevat:gezinswoning en schoolplicht werden ingevoerd,nieuwe missieposten opgericht en dankzij de krachtdadige bestrijding van de Spaanse griep werd de besmetting tot 3% herleid.

http://members.tripod.com/~hamme/monumenten4.htm (20031003)

Land: PNG