Article

LT

1952: Shinkolobwe genoemd in jeugdboek

ID: 195200005522

"X (1952), Belgisch Congo. Geschiedenis en ontwikkeling. Turnhout: Uitgave van deegwarenfabriek Molens Antoine Coppens. 72 pp. 119 ingekleefde prenten. Zie blz. 46.

In dit werk wordt van "Chinkolobwe" (sic!) gesproken.

Noot LT: De datering van dit werk baseren we op de (weinige) passages in het boek waar data worden genoemd; zo moet de redactie afgesloten zijn na Pinksteren 1951 (zie blz. 63) en voor augustus 1953 (zie blz. 52)."

Land: COD