Article

LT

3 juli 1941: einde militaire campagne Force Publique in Abessinië

ID: 194107035473

"Op 3 juli 1941 eindigde de veldtocht met een spectaculair succes: de overgave van 8 generaals, bijna 3000 officieren en onderofficieren en 15.000 manschappen van het Italiaanse leger in Abessinië aan generaal Gilliaert, snel overgekomen voor de gelegenheid. Bij deze capitulatie van Saïo viel de Belgen bovendien een grote oorlogsuitrusting in handen."

SCHIPPER 1970: 52-53

VANCRAENBROECK 1996: 251 houdt het op 6/7/1941 wat de inname van Saio door de Congolese Force Publique betreft

Land: COD