Article

LT

13 februari 1947: decentralisatie bestuur Congo: commissarissen worden opnieuw gouverneurs

ID: 194702134471

VELLUT 1974: 115 verwijst ook naar het Regentsbesluit van 1 juli 1947.

Land: COD