Article

LT

18 juli 1911: Banque du Congo Belge wordt emissiebank voor 25 jaar

ID: 191107181463

Tussen de Kolonie en de BCB wordt op 20 mei 1911 een ontwerp-conventie afgesloten, die ten overstaan van de Koloniale Raad wordt verdedigd door minister Jules Renkin.

De Koloniale Raad bespreekt het decreet in haar vergaderingen van 10 en 17 juni en 3 juli 1911.

De Conventie zelf wordt getekend op 7 juli 1911 en door een decreet bekrachtigd op 18 juli 1911.

BCB 1959: 83

Land: COD