Article

LT

1929: Prescobel (persagentschap -)

ID: 192900001488

"In 1929 werd een systeem voor het telegrafisch overseinen van berichten uitgewerkt. In hetzelfde jaar werd te Brussel 'Prescobel' gesticht, dat lange tijd de Congolese bladen van Belgische berichten, en de Belgische kranten van Congolees nieuws voorzag. Het werd in 1947 vervangen door het agentschap 'Belga', dat thans door telescriptors in verbinding staat met Brussel, Parijs en bepaalde centra van Congo."

INFORCONGO 1960: 509-510

Land: COD