Article

LT

18 oktober 1908: persvrijheid niet in Koloniaal Charter voor Congo

ID: 190810181493

"Daar waar de Koloniale Keure van 1908 uitdrukkelijk de meeste vrijheden uit de Belgische grondwet en, onder meer, de vrijheid van mening overneemt, komt de persvrijheid niet voor onder de publieke rechten, die aan de inwoners van Congo gewaarborgd worden. De Keure treft nochtans voorzorgsmaatregelen om de Congolese pers te beschermen tegen eventuele willekeur of misbruiken vanwege de uitvoerende macht. Na de opsomming van de publieke rechten stipuleert ze immers expliciet dat 'wat betreft de pers, slechts maatregelen mogen getroffen worden overeenkomstig de terzake geldende wetten en decreten."

INFORCONGO 1960: 510-511

Land: COD