Article

LT

1960: Inforcongo publiceert overzichtswerk Belgisch-Congo

ID: 196000001465

"INFORCONGO (1960), Belgisch-Congo - Boekdeel I. Brussel: Dienst voor de Voorlichting en de Publieke Relaties van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi. Hardcover 528 pp. 1 unfolding map. Mint.
Noot LT: het is niet zeker dat Boekdeel II (statistisch gedeelte) ooit verscheen."

Land: COD